Умови і правила прийому в 2021 році

1.Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2021 році
2. Правила прийому до Коледжу ЗВО «МУБіП» в 2021 році
3.Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти ( вступних іспитів) для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Коледжу  закладу  вищої освіти « Міжнародний університет бізнесу і права» (додаток 1)
4.Перелік вступних іспитів для вступу на основі базової загальної середньої освіти до Коледжу  закладу  вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права» (додаток 2)
5. Перелік спеціальностей, конкурсних пропозицій та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс осіб, які здобули неповну загальну середню освіту Коледжу  закладу  вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права» освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (додаток 3)
6. Перелік спеціальностей, конкурсних пропозицій та вступних випробувань для прийому на навчання на другий курс осіб, які здобули повну загальну середню освіту для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра Коледжу  закладу  вищої освіти « Міжнародний університет бізнесу і права» (додаток 4)
Вартість  навчання на 2020-2021 н.р.
Приймальна комісія
Ліцензія МОН про надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти      
Положення про приймальну комісію
Положення про  апеляційну комісію